Safewater

Våra produkter

SAFEWATER 480 LH

Safewater 480 LH är enkel att använda och har en kapacitet att rena 480 liter vatten per timme till säkert dricksvatten.

Med hjälp av solenergi skapar Safewater 480 LH rent säkert dricksvatten.

Safewater 480 LH drivs av solenergi och är konstruerad för att installeras nära en vattenkälla, till exempel en brunn eller en regnvattenbehållare.

 

Vattnets reningsgrad

Teknologin i Safewater 480 LH är lösningen för att kunna erbjuda ett driftssäkert sätt att bryta ned bakterier enligt WHO:s krav.

Renhetsgraden är beroende av att utrustningen används och underhålls enligt anvisningar i manualen och vattnets kvalité.

För att utrustningen ska ge rätt resultat krävs att vattnet skall vara klart och utan gifter.

Safewater 480 LH tar inte bort metaller eller kemikalier. Det eliminerar endast bakterier.

TEKNISK DATA

Boxens material: Aluminium

Storlek: 1250 x 650 x 350 mm (millimeter)

Kapacitet: 480 l/h (vid normal användning)

Solpanel: Dimensioner 1200x600x30 mm (millimeter)

Batteri: Kapacitet 24 V, 50 Ah

Batteriladdare: 8 A

UVC-LED lampa: Fri från kvicksilver.

Alla elektroniska komponenter drivs av 2 st 12V batteri som laddas antingen av solceller eller kopplat till elnätet (220V AC).

Safewater 480 LH är konstruerad för att rena vatten vid en lufttemperatur mellan 5 till 50°C.

 

 

Produktfunktion

Principen bygger på att använda UVC-led lampor för att ta bort bakterier, virus och parasiter i vattnet. Vattnet pumpas genom ett partikelfilter och ett filter med aktivt kol för att ta bort bakterier, dålig smak och lukt. För att säkerställa att vattnet renas korrekt i processen mäts intensiteten av Safewaters UVC-ledlampor. Om intensiteten faller under en viss nivå kommer utrustningen att varna och pumpen stannar. Detta säkerställer att Safewater 480 LH enbart levererar vatten som är säkert att dricka.

 

Arbetsmiljö

Utrustningen kräver inte skyddsutrustning, men vi rekommenderar att man använder skyddshandskar när man utför underhållsarbete.

 

Elektrisk utrustning och säkerhetssystem

Safewater 480 LH har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar utrustningen om den inte fungerar som den ska.

Det är därför viktigt att man inte kopplar bort eller byter ut något av komponenterna eftersom detta kan skapa fel på utrustningen.

GARANTI

Safewater garanterar att utrustningen är byggt utifrån gällande säkerhetsregler.

Köparen ersätts enbart med ersättningskomponenter och inte för transport eller förvaring av dessa.

Ett (1) års garanti gäller fr.o.m inköpsdatum för maskinen och gäller ej för filter och andra förbrukningsdetaljer.

Livstiden för filtret är beroende på den ingående vattenkvaliteten.

Förutsättningen för att garantin skall gälla är att endast originalkomponenter används. Dessa kan beställas hos tillverkaren eller tillverkarens representant

Om utrustningen inte hanteras enligt ovanstående beskrivning kan tillverkaren inte garantera att utrustningen ger utlovat resultat och då gäller heller ej garantin. Manualen måste läsas innan utrustningen används.

Funktion och säkerhet kan endast garanteras om utrustningen används enligt manualens instruktioner. Detta gäller bland annat om man tar bort eller byter ut komponenter som inte är godkända av tillverkaren.